Záznamy z 11 základných online tréningov talentov

podľa metodiky GALLUP (zač.21.9.2020)

Tu nájdete pracovné materiály zo všetkých online tréningov. 

Všetky záznamy a pracovné materiály súviace s týmito online tréningmi sú určené výhradne pre vlastnú potrebu účastníkov tréningov a nie je ich dovolené šíriť ďalej.Video návod apky rozvoja talentov GALLUP

pre jednotlivcov, tímy a koučov či trénerov


01. Video a audio záznam z tréningu 21.09.2020 o 11:00

02. Video a audio záznam z tréningu 25.09.2020 o 19:00


03. Video a audio záznam z tréningu 02.10.2020 o 09:00


04. Video a audio záznam z tréningu 08.10.2020 o 17:30


05. Video a audio záznam z tréningu 12.10.2020 o 10:00


06. Video a audio záznam z tréningu 16.10.2020 o 13:00


07. Video a audio záznam z tréningu 23.10.2020 o 14:00

Tu si stiahnite audio záznam z tréningu 07
Tu si stiahnite word dokument, vyplňte domácu úlohu č.1 a POŠLITE na info@myslenieprvejligy.sk
Tu si stiahnite pracovný zošit (PDF)