AKO KONZULTUJEME

Konzulácie talentov a silných stránok

Konzultácie prebiehajú spravidla online, t.j. cez zariadenie pripojené k internetu. K tomu využívame platformu ZOOM alebo ľubovoľnú inú online platformu, používanú na strane klienta.

Na zákade ústnej dohody vieme konuzltovať v Bratislave aj osobne. Môžme poskytnúť naše kancelárske priestory alebo k tomuto účelu využiť priestory klienta v Bratislave.

Na plánovanie a objednanie presného času konzultácií využívame online kalendár, v ktorom si klient môže vybrať ľubovoľný z voľných termínov a podľa svojich potrieb. Termíny sa dajú vyberať najneskôr 48 hodín vopred. Link na online kalendár posielame emailom po zaplatení za príslušný balíček a po urobení si testu talentov.