logo silné stránky = silné Slovensko

KARIÉRNY TEST PRE DOSPELÝCH
BUILDER PROFILE 10™

pridajte sa do Facebook skupiny ODOMYKANIE DETSKÉHO POTENCIÁLU

Zaujímam sa o tému talentov pre

Mária Markovičová

jednotlivca

ja sám mám záujem
>> viac

môj tím

pre moju firmu
>> viac

moju kariéru

podnikateľ - manažér
>> viac

moje deti

ja, moje deti a partner
>> viac

PRE KOHO JE TEST URČENÝ? 
Pre podnikateľov, manažérov, študentov, či zamestnancov

Kariérny test BP10™ je určený pre podnikateľov, manažérov, zamestnancov, či študentov. Tento test bol vytvorený pre rozkľúčovanie správnej cesty k úspechu v kariére.

PRE KOHO JE TEST URČENÝ? 
Pre podnikateľov, manažérov, študentov, či zamestnancov

Kariérny test BP10™ je určený pre podnikateľov, manažérov, zamestnancov, či študentov. Tento test bol vytvorený pre rozkľúčovanie správnej cesty k úspechu v kariére.


Podnikatelia

Úspešní podnikatelia sú poháňaní svojimi talentami, pomocou ktorých budujú (preto budovateľ - Builder, budujúci svoj biznis), konajú a realizujú svoje nápady, a to prostredníctvom produktov a služieb, ktoré ich zákazníci vyhľadávajú.

Podnikatelia svoje úspešné produkty vytvárajú nielen na základe získaných vedomostí a nadobudnutých zručností, ale sú poháňaní svojimi talentami, ktoré sú urýchľovačom ich výkonu.

Chcete začať podnikať alebo už ste podnikateľ? Tak kariérny test Builder Profile 10™ je pre vás ako stvorený.

Manažéri a zamestnanci

Rôzne druhy hodnotenia

Máte jedinečnú kombináciu talentov. Hodnotenie BP10™ je vedecky navrhnuté tak, aby odhalilo váš profil  budovateľa (Builder Profile™).

Váš Builder Profile 10™ report:

 • odhaľuje vaše dominantné budovateľské talenty
 • identifikuje, či ste Rainmaker™ (Predajca), Conductor™ (Organizátor) alebo Expert™ (Špecialista)
 • poskytuje akčný plán pre uplatnenie vášho talentu v praxi

Študenti

Na základe viac ako 60 rokov výskumu v oblasti vývoja talentov a silných stránok vyvinuli vedci tejto spoločnosti štruktúrované hodnotenie talentov na webe s názvom Builder Profile 10™ (BP10™).

Test talentov BP 10™ pomôže študentom identifikovať ich talenty. Výsledkom je, že každý študent získa report (správu) „šitú na mieru“, ktorá meria, hodnotí a vysvetľuje 10 talentov, ktoré majú budúci úspešní budovatelia, či podnikatelia.

Gallup® nedávno začal celosvetovú študentskú iniciatívu Builder Talent Initiative. Jej prostredníctvom Gallup® a jeho partnerské inštitúcie podporia nasadenie vedeckých odborníkov v oblasti tvorivosti s cieľom lepšie pripraviť študentov na celosvetovú pracovnú silu.

Príklad reportu BP10™

Builder Profile 10

Gallup® uvádza tento report ako prípadovú štúdiu na svojom webe

▼  Viac o tejto študentskej iniciatíve s kariérnym testom BP10™

Rozvíjanie podnikateľského myslenia medzi študentmi


Spoločnosť Gallup® s potešením začala iniciatívu Builder Talent Initiative (BTI), globálne výskumné konzorcium s univerzitami a vysokými školami po celom svete. Prostredníctvom tejto iniciatívy Gallup® a jeho partnerské inštitúcie podporia nasadenie vedeckých odborníkov v oblasti tvorivosti s cieľom lepšie pripraviť študentov na celosvetovú pracovnú silu.


Prečo Builder Talent?

Celosvetová „vojna talentov“ sa stupňuje a ľudský kapitál sa stáva konkurenčnou výhodou pre spoločnosti, ktoré chcú rásť. Bohužiaľ, mnohí zamestnávatelia sa domnievajú, že vysokoškolskí absolventi nevyvíjajú zručnosti, ktoré potrebujú pre pracoviská 21. storočia. Nedávny prieskum spoločnosti Deloitte tiež naznačuje, že mnohí študenti sa pýtajú, ako zamestnávatelia oceňujú ich vzdelanie. Štúdia zistila, že študenti získavajúci zručnosti v škole - riadenie času (time managment), akademické znalosti, tímová práca a analytické zručnosti - boli odlišné od tých, ktoré si cenia zamestnávatelia - vedenie, talent predaja, všeobecné obchodné znalosti ... a ako budovateľ.


Čo vie Gallup® o talente Budovateľa (Buildera)?

Na základe viac ako 50 rokov výskumu v oblasti vývoja talentov a silných stránok vyvinuli vedci spoločnosti Gallup® štruktúrované hodnotenie talentov na webe s názvom Builder Profile 10™ (BP 10™). Súčasne Gallup® učí konzultantov dizajnu - vytvorili vývojový program nazvaný Koučing budovateľských talentov (Coaching Builder Talents) na podporu pedagógov pre rozvoj podnikateľského zmýšľania medzi tými, ktorí si urobia test BP 10™.


Ako sa partneri BTI líšia?

Inštitúcie, ktoré patria do BTI pomáhajú študentom identifikovať ich talenty. Po dokončení hodnotenia BP 10™ každý študent dostane report (správu) „šitú na mieru“, ktorá meria, hodnotí a vysvetľuje 10 talentov, ktoré majú úspešní budovatelia. Partneri potom poskytujú študentom vzdelávanie a koučovanie, ktoré im pomáhajú porozumieť, rozvíjať a uplatňovať ich budovacie talenty, ktoré ich pripravujú na budúcu kariéru.


Aké sú výhody partnerstva so BTI?

Partneri BTI dostanú:

♥   prístup k webovým videám, ktoré pomôžu priniesť a poskytnúť spätnú väzbu na hodnotenie BP 10™
♥   využívanie prieskumov Gallup® pred a po teste na zachytenie vplyvu programu BP 10™ na študentov
♥   pozvánky na štvrťročné najlepšie praktické webináre a prístup ku všetkým archivovaným sekciám
♥   príležitosť navrhnúť výskumné partnerstvá, ktoré zahŕňajú prístup ku globálnej databáze BP 10™ a príležitosti na spoločné publikovanie v časopisoch

zdroj: Builder Talent Initiative

BALÍČKY testov BuilderProfile™ (BP 10™)

Stačí mi urobiť test talentov? Veru NIE, čítajte ďalej.

talenty rozvinúť do silných stránok

SILNÉ STRÁNKY = TALENTY x INVESTÍCIE

Testy talentov je len začiatok, je to diagnostika toho, čo sme získali od našich predkov. Niečo ako DNA. To je však iba prvý, i keď nevyhnutný krok k sebapoznaniu. Ďalšími krokmi, ktoré by mali nasledovať sú zvedomenie si talentov, dennodenná práca s nimi a ich sledovanie v akcii. Iba takto nadobudne poznanie našich talentov zmysel. Iba vtedy sa z talentov po určitom čase stanú naše silné stránky, ktoré nám môžu zmeniť život.

A ako to vieme spraviť čo najefektívnejšie? Podľa jedinečnej metodiky talentov, ktorá bola vytvorená viac ako 50 ročným výskumom talentov najúspešnejších ľudí po celom svete (Gallup®).

Preto sme pre vás pripravili balíčky, ktoré vám prakticky pomôžu čo najrýchlejšie a zároveň čo najjednoduchšie nastúpiť na cestu od talentov k silným stránkam.

Vyberte si z nasledovnej ponuky 3 kariérnych balíčkov:

▼  BALÍČEK A - klikni sem

BP10™ + 1 x 90 min. konzultácia


 • ♥   test Builder Profile 10™ (4 TOP 4 najsilnejšie talenty)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   1 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • ♥   konzultácia s vysvetlením vašich TOP 4 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 • ♥   praktické odporúčania, ako využívať vašich TOP 4 talentov v bežnom živote
Builder Profile 10

BALÍČEK B

Kariérny test BP10™ + 3 x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK B - klikni sem

BP10™ + 3 x 90 min. konzultácia


 • ♥   test Builder Profile 10™ (4 TOP 4 najsilnejšie talenty)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   3 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

 • ⇒   obsah 1. konzultácie:
 •       »   interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 •       »   vysvetlenie dôležitosti poznania a rozvoja talentov na silné stránky
 •       »   praktické cvičenie na rozkľúčovanie talentov pre jednotlivé činnosti

 • ⇒   obsah 2. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie reportu BP10
 •       »   konzultácia o tom, ako TOP 4 talenty využívate v každodennom živote
 •       »   interpretácia "Role" na základe talentov
 •       »   praktické cvičenie sebapoznania prostredníctvom talentov

 • ⇒   obsah 3. konzultácie:
 •       »   rozvinutie talentov do silných stránok - "talenty v akcii"
 •       »   praktické cvičenie nasmerovania talentov v prepojení s našimi vášňami a záujmami

Builder Profile 10

BALÍČEK C

Kariérny test BP10™ + 6 x 90 min. konzultácií

▼  BALÍČEK C - klikni sem

BP10™ + 6 x 90 min. konzultácia


 • ♥   test Builder Profile 10™ (4 TOP 4 najsilnejšie talenty)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   6 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

 • ⇒   obsah 1. konzultácie a vytýčenie cieľa konzultácií:
 •       »   interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 •       »   vysvetlenie dôležitosti poznania a rozvoja talentov na silné stránky
 •       »   praktické cvičenie na rozkľúčovanie talentov pre jednotlivé činnosti

 • ⇒   obsah 2. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie reportu BP10
 •       »   konzultácia o tom, ako TOP 4 talenty využívate v každodennom živote
 •       »   interpretácia "Role" na základe talentov
 •       »   praktické cvičenie sebapoznania prostredníctvom talentov

 • ⇒   obsah 3. konzultácie:
 •       »   rozvinutie talentov do silných stránok
 •       »   praktické cvičenie - "talenty v akcii"

 • ⇒   obsah 4. konzultácie:
 •       »   nasmerovania talentov v prepojení s vašimi vášňami a záujmami
 •       »   praktické cvičenie pre výber cieľa 3 spôsobmi

 • ⇒   obsah 5. konzultácie:
 •       »   tvorba efektívnych a kľúčových vzťahov v práci a v živote
 •       »   tabuľka sociálnych sietí
 •       »   mapa spoločenských sietí

 • ⇒   obsah 6. konzultácie:
 •       »   tvorba vízie krátkodobých a dlhodobých cieľov
 •       »   3 praktické cvičenia
 •       »   mapa spoločenských sietí
 •       »   zhrnutie konzultácií a vyhodnotenie stanoveného cieľa

Builder Profile 10

POČTY GALLUP® TESTOV VO SVETE

0
mil. +
Testov po svete
0
%
Ľudí nepozná svoje talenty a silné stránky
0
človek
Dokáže všetko zmeniť > VY

O NÁS

Dáška a Oliver

Dáša Černá Gejdošová & Oliver Černý

Volám sa Dáša a spolu s mojim manželom Oliverom vedieme ľudí na ceste „od talentov k silným stránkam“.

Značka „Silné stránky“ je náš spoločný projekt. Máme jasnú víziu: „Naplno rozvinúť vnútorný potenciál každého človeka. Urobiť jeho život bohatším, krajším a autentickým“. K zhmotneniu tejto vízie nám v online priestore slúži živý portál silnestranky.sk. 

K spolupráci s celosvetovou organizáciou Gallup® sme sa dostali prostredníctvom bývalého prezidenta európskeho Microsoftu® – Jana Műhlfeita. Riadil ho vyše 22 rokov a stal sa svetovým lídrom v presadzovaní rozvoja ľudí na základe ich silných stránok. Boli sme aktívni pri rozširovaní sféry jeho vplyvu v oblasti talentov na Slovensku a postupne sme sa pustili do práce s talentmi. Postupne sme sa stali experti talentov podľa unikátnej metodiky.

Moja rola je konzultantka a mentorka talentov. Vediem firmy, tímy, jednotlivcov, podnikateľov a rodiny s deťmi. Objavenie talentov robím prostredníctvom tejto unikátnej metodiky a jej dotazníka. Jedinečnosť tejto metodiky spočíva vo využití poznatkov získaných z viac ako 60 ročného výskumu talentov 100 tisíc najúspešnejších ľudí všetkých profesií po celom svete.

Dnes sa naplno venujem konzultáciám, prednáškam workshopom a tímovým tréningom. A že ma to baví a napĺňa zisťujem aj podľa toho, že mám za sebou viac ako 1500 konzultačných hodín “face to face” a viac ako 400 hodín strávených na prednáškach a workshopoch.

Talenty sa stávajú silnými stránkami až vtedy, keď sú využívané. Pre šírenie povedomia o tom sme založili aj networkingový klub „Myslenie prvej ligy“.

Rola Olivera je starostlivosť o technológie, online komunikáciu, webové stránky, email marketing, technická podpora a pod.

Našimi klientami sú korporácie a podnikatelia, jednotlivci ale ja ľudia pôsobiaci v oblasti finančníctva, napríklad Tatra banka, OVB, Brokeria, Partners Group, ale aj iné korporáty ako Želenice SR, Východoslovenská energetika atď.

Výsledky sa dostavujú pomerne rýchlo, ľudia v tímoch, jednotlivci, ale aj podnikatelia sa stávajú „autentickí“. Presne vedia, čo im „dáva zmysel“ a čo im „ide od ruky“. Ako tím idú s radosťou a porozumením za spoločným cieľom.
Každý podľa svojej unikátnosti.

Konzultáciami, mentoringom alebo tímovým tréningom talentov podľa unikátnej metodiky sa stávame súčasťou tvorby úspešných kolektívov, jednotlivcov a podnikateľov. Dáva to zmysel. Ľudia zisťujú, že sa môžu spoľahnúť sami na seba.

Jednoducho povedané „ľudia za kratší čas dosahujú vynikajúce výsledky“.
Čerešničkou na torte je, že to dosahujú v plnej energii. Sú vo „flow“ a majú pocit, že sa vlastne „hrajú“ a nie pracujú.

Ich neustálou motiváciou na princípe poznania talentov je byť denne vo flow a zároveň tak napĺňať očakávanie a ciele tímu, firmy alebo rodiny. Ich očakávania sa nielenže napĺňajú, ale často krát aj prekračujú.

A podľa čoho to vieme?
Jednoducho, získavame nové a nové žiadosti na workshopy, tímové tréningy od firiem aj od jednotlivcov a podnikateľov na základe odporúčaní našich "úspešných, autentických a hravých klientov".

Spoj sa so mnou na: 

Spoj sa so mnou v skupine:

BUDEME SA TEŠIŤ, KEĎ SA NÁS NA ČOKOĽVEK SPÝTATE ALEBO NÁS IBA POZDRAVÍTE