VÍZIA PROJEKTU SILNÉ STRÁNKY

Sme na správnej ceste,
ako rozvinúť potenciál celého Slovenska, strednej Európy a možno aj celého sveta.

Víziou projektu Silné stránky, ktorý je súčasťou Občianskeho združenia Myslenie prvej ligy, je naplno rozvinúť vnútorný potenciál každého človeka, čím sa náš život stane bohatším, krajším a autentickým. Aby sme začali žiť svoj život snov, mali vzťahy snov a kariéru snov. Nájdeme svoj zmysel života.

Za to ďakujeme nielen Janovi Mühlfeitovi, ktorý vyše 22 rokov riadil európsky Microsoft® a je svetovým lídrom v presadzovaní rozvoja ľudí na základe ich silných stránok, ale aj celosvetovej organizácii Gallup® a jej internetovej platforme Gallup Strengths Center, ktorá svojimi testami silných stránok už viac ako 60 rokov pomáha na ceste k dosahovaniu výnimočnej výkonnosti.

Navyše bolo publikovaných viac ako tucet kníh zameraných na rozvoj silných stránok a týmto testom prešlo už vyše 29,6 miliónov ľudí na celej planéte.

KU DŇU POSLEDNÉHO UPDATE TOHTO WEBU SI UŽ

0
ľudí
test talentov

Z CELEJ PLANÉTY TEST TALENTOV UROBILO.
Dnes si na rade.