Záznamy z 11 základných online tréningov talentov

podľa metodiky GALLUP (zač.21.9.2020)

Video návod apky rozvoja talentov GALLUP

pre jednotlivcov, tímy a koučov či trénerov


01. Video a audio záznam z tréningu 21.09.2020 o 11:00

02. Video a audio záznam z tréningu 25.09.2020 o 19:00


03. Video a audio záznam z tréningu 02.10.2020 o 09:00


04. Video a audio záznam z tréningu 08.10.2020 o 17:30


05. Video a audio záznam z tréningu 12.10.2020 o 10:00


06. Video a audio záznam z tréningu 16.10.2020 o 13:00


07. Video a audio záznam z tréningu 23.10.2020 o 14:00


08. Video a audio záznam z tréningu 28.10.2020 o 17:00


09. Video a audio záznam z tréningu 02.11.2020 o 13:00


10. Video a audio záznam z tréningu 06.11.2020 o 16:00


11. Video a audio záznam z tréningu 13.11.2020 o 11:00 - záverečný