Záznamy z 11 základných online tréningov talentov

podľa metodiky GALLUP

01. Video a audio záznam z tréningu 23.06.2020 o 19:00

02. Video a audio záznam z tréningu 07.07.2020 o 19:00


03. Video a audio záznam z tréningu 21.07.2020 o 19:00


04. Video a audio záznam z tréningu 04.08.2020 o 19:00


05. Video a audio záznam z tréningu 18.08.2020 o 19:00


06. Video a audio záznam z tréningu 01.09.2020 o 19:00


07. Video a audio záznam z tréningu 16.09.2020 o 19:00


08. Video a audio záznam z tréningu 29.09.2020 o 19:00


09. Video a audio záznam z tréningu 13.10.2020 o 19:00


10. Video a audio záznam z tréningu 27.10.2020 o 19:00


11. Video a audio záznam z tréningu 10.11.2020 o 19:00 - záverečný