Záznamy z 12 online tréningov líderských talentov

podľa metodiky GALLUP

Tu nájdete pracovné materiály zo všetkých online tréningov. 

Všetky záznamy a pracovné materiály súviace s týmito online tréningmi sú určené výhradne pre vlastnú potrebu účastníkov tréningov a nie je ich dovolené šíriť ďalej.Video návod apky rozvoja talentov GALLUP

Video návod apky rozvoja talentov GALLUP


01. Video a audio záznam z tréningu 20.07.2020 o 19:00