Záznamy zo všetkých workshopov

o talentoch GALLUP pre Brokeria new tím Vladimíra Hulinová

Tu nájdete pracovné materiály zo všetkých online workshopov new tím Hulínová. 

Všetky záznamy a pracovné materiály súviace s týmto online tréningom sú určené výhradne pre vlastnú potrebu účastníkov workshopov a nie je ich dovolené šíriť ďalej.