Záznamy zo všetkých workshopov

o talentoch GALLUP pre Brokeria new tím Vladimíra Hulinová

Tu nájdete záznamy z online workshopov new tím Hulínová, marec 2022. 

Všetky záznamy a pracovné materiály súviace s týmto online tréningom sú určené výhradne pre vlastnú potrebu účastníkov workshopov a nie je ich dovolené šíriť ďalej.01. Video záznam z workshopu 10.03.2022 od 9:00 - 1.časť


01. Video záznam z workshopu 10.03.2022 od 9:00 - 2.časť


02. Video a audio záznam z workshopu 08.04.2022 o 9:00