Záznam z prednášky 15.6.2020

o talentoch GALLUP pre Greenways tím Ally Húsková