Záznam z prednášky 13.5.2020

o talentoch GALLUP pre Doterra tím Majka Gura