Záznam z workshopu č. 2

18.6.2020 o 9:00

o talentoch GALLUP pre Brokeria tím Vladimíra Hulinová