logo silné stránky = silné Slovensko

TESTY TALENTOV PRE DOSPELÝCH
CliftonStrengths® 

pridajte sa do Facebook skupiny ODOMYKANIE DETSKÉHO POTENCIÁLU

PRE KOHO JE TEST URČENÝ? 
Zamestnanci, manažéri, podnikatelia...

Pre zamestnancov, manažérov, podnikateľov, ale aj pre študentov, rodičov a učiteľov. Zistenie talentov a práca s nimi je určená pre všetkých, ktorí chcú byť v živote šťastní, úspešní a nájsť zmysel života.

Podnikatelia-manažéri-tímy

Zistíte talenty svojich ľudí v tímoch. Získate tak príležitosť každého lepšie spoznať a zapojiť do činností, v ktorých bude prirodzene vynikať.

Prinesie to výnimočné hodnoty pre vašu firmu. Zvýši sa spokojnosť a loajalita vašich pracovníkov, zvýši sa pridaná hodnota, ktorú vytvárajú pre vašu firmu, získate oveľa viac spokojných a vracajúcich sa zákazníkov. Získate konkurenčnú výhodu.

Študenti

Online test CliftonStrengths® je určený pre všetkých vo veku 14 - 15 rokov. Pomôže vám zistiť, na čo máte prirodzený talent ešte pred vstupom do pracovného života.

Výsledky testu vám pomôžu pri výbere školy a vášho budúceho pracovného zamerania tak, aby ste získali prácu a kariéru snov.

Zamestnanci

Objavíte svoje prirodzené talenty. Lepšie sa spoznáte a zistíte, čo vám prirodzene ide a v čom ste dobrý. Môžete začať rozvíjať svoje talenty na silné stránky. A čo vám to prinesie?

Získate výhodu v podobe možnosti vyhľadávať a zapojiť sa do činností, v ktorých budete prirodzene vynikať. Nastúpite tak na cestu pracovného úspechu a osobnej spokojnosti.

Rodičia a učitelia

Testom CliftonStrengths® spoznáte vaše prirodzené talenty. Toto spoznanie vám pomôže lepšie chápať a porozumieť vašim deťom.

Umožní vám to zistiť, čo deťom energiu dáva a čo im ju berie. Odpozorujete tak, ktoré činnosti im idú najlepšie. Zabezpečíte pre vaše deti reálne prostredie pre ich šťastný a úspešný život.

TYPY TESTOV TALENTOV DOSPELÝCH

Vďaka testom vašich unikátnych talentov okamžite spoznáte potenciál pre rozvoj svojich najsilnejších stránok a môžete tak začať aktívne meniť svoju realitu. 

TOP 5 


 

Test TOP 5 talentov obsahuje:

 • všeobecný popis vašich TOP 5 talentov
 • personalizovaný popis vašich TOP 5
 • akčný plán a návod, ako sa správajú ľudia s rovnakými TOP 5 ako sú tie vaše

ROZŠÍR NA 34


 

Ak máte test TOP 5, môžete si ho rozšíriť na:

 • test KOMPLET 34 (samotný test už netreba vypĺňať)
 • získate všetky výstupy, ktoré sú v kompletnom teste 34 - viď stĺpec vpravo →

KOMPLET 34


 

Tento test obsahuje všetko ako test TOP 5. Naviac:

 • popis všetkých vašich 34 talentov, ktoré sú zotriedené podľa poradia ich dôležitosti
 • spoznáte nielen vaše kompletné talenty a ich poradie, ale aj vaše 4 oblasti talentov

BALÍČKY konzultácií CliftonStrengths®

Stačí si urobiť test talentov? Nie, PREČO? Čítajte ďalej.

talenty rozvinúť do silných stránok

SILNÉ STRÁNKY = TALENTY x INVESTÍCIE

Testy talentov je len začiatok, je to diagnostika toho, čo sme získali od našich predkov. Niečo ako DNA. To je však iba prvý, i keď nevyhnutný krok k sebapoznaniu. Ďalšími krokmi, ktoré by mali nasledovať sú zvedomenie si talentov, dennodenná práca s nimi a ich sledovanie v akcii. Iba takto nadobudne poznanie našich talentov zmysel. Iba vtedy sa z talentov po určitom čase stanú naše silné stránky, ktoré nám môžu zmeniť život.

A ako to vieme spraviť čo najefektívnejšie? Podľa jedinečnej metodiky talentov, ktorá bola vytvorená viac ako 60 ročným výskumom talentov najúspešnejších ľudí po celom svete (Gallup®).

Preto sme pre vás pripravili balíčky, ktoré vám prakticky pomôžu čo najrýchlejšie a zároveň čo najjednoduchšie nastúpiť na cestu od talentov k silným stránkam.


Vyberte si z ponuky 4 balíčkov konzultácií, pokiaľ TEST TALENTOV ešte NEMÁTE:


Vyberte si z ponuky 4 balíčkov konzultácií, pokiaľ TEST TALENTOV UŽ MÁTE:


...

BALÍČEK A (vrátane testu)

1x 90 min. konzultácia + test 34 talentov

▼  BALÍČEK A - klikni sem

1x 90 min. online konzultácia + test komplet 34 talentov (249 € alebo 6636 CZK)


♥ konzultácia podľa unikátnej metodiky talentov trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   konzultácia s vysvetlením reportu všetkých 34 talentov
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín a praktické odporúčania, ako začať využívať 34 talentov v bežnom živote
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK B (vrátane testu)

4x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK B - klikni sem

4x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (639 € alebo 17029 CZK)


 • ♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút
 • ♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

  ♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


  Spoznanie dominantných talentov – obsah 4 konzultácií:


  • ♥   test CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
  • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
  • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
  • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK C (vrátane testu)

8x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK C - klikni sem

8x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (999€)


♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ______________________________


  1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


  • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
  • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa unikátnej metodiky talentov
  • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

  • ______________________________


   2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


   • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
   • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
   • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

   • ______________________________


    7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


    • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
    • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
    • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK D (vrátane testu)

12x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK D - klikni sem

8x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (1319 € / 23452 CZK)


♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ______________________________


  1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


  • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
  • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa unikátnej metodiky
  • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

  • ______________________________


   2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


   • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
   • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
   • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

   • ______________________________


    7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


    • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
    • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
    • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

    • ______________________________


     9. až 12. konzultácia - víťazná talentová stratégia:


     • ♥   podrobné spoznanie všetkých slabo rozvinutých talentov, „zvedomenie“ si týchto talentov, aby ich bolo možné nahradiť dominantnými talentami, ľuďmi alebo systémami
     • ♥   nastavenie „víťaznej stratégie všetkých 34 talentov“ s cieľom, aby slabo rozvinuté talenty už nikdy neobmedzovali

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK E (mám test)

1x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK E - klikni sem

cena za individuálnu online konzultáciu je 150 € / 3998 CZK

♥ konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


Konzultácia s možnosťou výberu jednej z nasledovných možností:


 • 1.  vysvetlenie reportu 34 (alebo TOP 5) talentov podľa unikátnej metodiky talentov; súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty
 • 2.  informácie k vybraným talentom, či už dominantným, podporným alebo slabo rozvinutým s cieľom ich bližšieho spoznania, rozvoja a zadefinovania konkrétnych akčných krokov; súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty
 • 3. konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK F (mám test)

4x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK F - klikni sem

4x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 130 € (spolu 520 € / 13858 CZK)


♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


Spoznanie dominantných talentov – obsah 4 konzultácií:


 • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
 • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
 • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK G (mám test)

8x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK G - klikni sem

8x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 110 € (spolu 880 € / 23452 CZK)


♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


______________________________


1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


 • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
 • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa metodiky talentov
 • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

 • ______________________________


  2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


  • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
  • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
  • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

  • ______________________________


   7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


   • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
   • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
   • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK H (mám test)

12x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK H - klikni sem

12x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 100€ (spolu 1200 € / 31980 CZK)


♥ každá konzultácia (podľa unikátnej metodiky talentov) trvá 90 minút

♥ konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

♥ súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


______________________________


1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


 • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
 • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa unikátnej metodiky talentov
 • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

 • ______________________________


  2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


  • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
  • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
  • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

  • ______________________________


   7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


   • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
   • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
   • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

   • ______________________________


    9. až 12. konzultácia - víťazná talentová stratégia:


    • ♥   podrobné spoznanie všetkých slabo rozvinutých talentov, „zvedomenie“ si týchto talentov, aby ich bolo možné nahradiť dominantnými talentami, ľuďmi alebo systémami
    • ♥   nastavenie „víťaznej stratégie všetkých 34 talentov“ s cieľom, aby slabo rozvinuté talenty už nikdy neobmedzovali

Myslenie prvej ligy

POČTY CLIFTONSTRENGTHS® TESTOV VO SVETE

0
mil. +
Testov po svete
0
%
Ľudí nepozná svoje talenty a silné stránky
0
človek
Dokáže všetko zmeniť > VY

O NÁS

Dáška a Oliver

Dáša Černá Gejdošová & Oliver Černý

Volám sa Dáša a spolu s mojim manželom Oliverom vedieme ľudí na ceste „od talentov k silným stránkam“.

Značka „Silné stránky“ je náš spoločný projekt. Máme jasnú víziu: „Naplno rozvinúť vnútorný potenciál každého človeka. Urobiť jeho život bohatším, krajším a autentickým“. K zhmotneniu tejto vízie nám v online priestore slúži živý portál silnestranky.sk. 

K informáciám celosvetovej organizácii Gallup® sme sa dostali prostredníctvom bývalého prezidenta európskeho Microsoftu® – Jana Műhlfeita. Riadil ho vyše 22 rokov a stal sa svetovým lídrom v presadzovaní rozvoja ľudí na základe ich silných stránok. Boli sme aktívni pri rozširovaní sféry jeho vplyvu v oblasti talentov na Slovensku a postupne sme sa pustili do práce s talentmi. Postupne sme sa stali experti talentov podľa tejto unikátnej metodiky talentov.

Moja rola je konzultantka a mentorka talentov. Vediem firmy, jednotlivcov, podnikateľov a rodiny s deťmi. Objavenie talentov robím prostredníctvom unikátnej metodiky a dotazníka talentov. Jedinečnosť tejto metodiky spočíva vo využití poznatkov získaných z viac ako 60 ročného výskumu talentov 100 tisíc najúspešnejších ľudí všetkých profesií po celom svete.

Dnes sa naplno venujem konzultáciám, prednáškam workshopom a tímovým tréningom. A že ma to baví a napĺňa zisťujem aj podľa toho, že mám za sebou viac ako 1500 konzultačných hodín “face to face” a viac ako 400 hodín strávených na prednáškach a workshopoch.

Talenty sa stávajú silnými stránkami až vtedy, keď sú využívané. Pre šírenie povedomia o tom sme založili aj networkingový klub „Myslenie prvej ligy“.

Rola Olivera je starostlivosť o technológie, online komunikáciu, webové stránky, email marketing, technická podpora a pod.

Našimi klientami sú korporácie a podnikatelia, jednotlivci ale ja ľudia pôsobiaci v oblasti finančníctva, napríklad Tatra banka, OVB, Brokeria, Partners Group, ale aj iné korporáty ako Želenice SR, Východoslovenská energetika atď.

Výsledky sa dostavujú pomerne rýchlo, ľudia v tímoch, jednotlivci, ale aj podnikatelia sa stávajú „autentickí“. Presne vedia, čo im „dáva zmysel“ a čo im „ide od ruky“. Ako tím idú s radosťou a porozumením za spoločným cieľom.
Každý podľa svojej unikátnosti.

Konzultáciami, mentoringom alebo tímovým tréningom talentov podľa unikátnej metodiky talentov sa stávame súčasťou tvorby úspešných kolektívov, jednotlivcov a podnikateľov. Dáva to zmysel. Ľudia zisťujú, že sa môžu spoľahnúť sami na seba.

Jednoducho povedané „ľudia za kratší čas dosahujú vynikajúce výsledky“.
Čerešničkou na torte je, že to dosahujú v plnej energii. Sú vo „flow“ a majú pocit, že sa vlastne „hrajú“ a nie pracujú.

Ich neustálou motiváciou na princípe poznania talentov je byť denne vo flow a zároveň tak napĺňať očakávanie a ciele tímu, firmy alebo rodiny. Ich očakávania sa nielenže napĺňajú, ale často krát aj prekračujú.

A podľa čoho to vieme?
Jednoducho, získavame nové a nové žiadosti na workshopy, tímové tréningy od firiem aj od jednotlivcov a podnikateľov na základe odporúčaní našich "úspešných, autentických a hravých klientov".

Spoj sa so mnou na: 

Spoj sa so mnou v skupine:

BUDEME SA TEŠIŤ, KEĎ SA NÁS NA ČOKOĽVEK SPÝTATE ALEBO NÁS IBA POZDRAVÍTE