Workshop o talentoch a silných stránkach CliftonStrengths® Gallup

...tešíme sa na naše spoločné online stretnutie

Zaregistrujte sa na online workshop

Online workshop bude o talentoch a silných stránkach podľa metodiky GALLUP (CliftonStrengths®). Je dôležité v registračnom formulári vybrať Dátum a Čas, kedy sa prvý workshop uskutoční (informácie vám boli zaslané emailom spolu s linkom na túto registráciu).

Po registrácii skontroľujte prosím vašu emailovú schránku, do ktorej dostanete potvrdzovací email z adresy info@myslenieprvejligy.sk s linkom na ukončenie vašej registrácie. Bez klinutia na tento link nebude vaša registrácia na workshop dokončená a nebudete sa môcť na nej zúčastniť.

Preto si dôkladne skontroľujte poštu a nazrite aj do priečinka nevyžiadanej alebo reklamnej pošty. Tu je návod, ako na to.

Tu sa prosím zaregistrujte - uveďte aj DÁTUMČAS workshopu:

Ak chcete dostávať hodnotné info k talentom, zaškrtnite predposledné políčko.