Aby ste neprišli o dôležité informácie

...a aby sa Vám naše dôležité emaily doručili

Vykonajte nasledovné pokyny

Aby boli naše informácie, inštrukcie a ďalší hodnotný obsah k vám našim emailom info@myslenieprvejligy.sk úspešne doručený, vykonajte niektorý z 3 krokov, ktoré sú uvedené nižšie.

V každom prípade presuňte email od nás do priečinku "Dôležité" alebo "VIP" (na MAC) priečinku.

POZOR, pokiaľ ste firma alebo spoločnosť, ktorá má zavedené špeciálne antispamové emailové ochrany, či fireewally, požiadajte tiež administrátora, aby označil emaily odoslané z adresy info@myslenieprvejligy.sk ako dôveryhodné.

1. Ak máte GMAIL

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Označte ho a potiahnutím ho presuňte do hornej záložky „Hlavné“ – viď obrázok

doručenie emailov do GMAIL

2. Ak máte inú email schránku - všeobecný postup

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Pridajte si túto emailovú adresu do kontaktov, aby ste o budúce emaily neprišli a presuňte email od nás do priečinku "Dôležité" alebo "VIP" (na MAC).

3. Ak máte email SEZNAM

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Označte ho a potiahnutím ho presuňte do hornej záložky „Doručené“ – viď obrázok:

doručenie emailov do SEZNAM