▼  BALÍČEK A - klikni sem

TOP 5 talentov


 • ♥   test CliftonStrengths® (5 najsilnejších TOP 5 talentov)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   1 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • ♥   konzultácia s vysvetlením vašich TOP 5 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín
 • ♥   praktické odporúčania, ako využívať vašich TOP 5 talentov v bežnom živote

Názov balíčka

BALÍČEK B

Všetkých 34 talentov

 • test 34 talentov CliftonStrengths®
 • 1 online konzultácia (90 min.) s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

 

 

 

Obsah balíčka

 • test CliftonStrengths® 
  (všetkých 34 talentov)
 • test firemnej kultúry (podľa metodiky 
  “Kmeňového vodcovstva”)
 • 1 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • konzultácia s vysvetlením rozdelenia všetkých 34 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry

Cena

 

 

 

239 €

 

 

 

Názov balíčka

BALÍČEK A

TOP 5 talentov

 • test TOP 5 talentov CliftonStrengths® (v CZ)
 • 1x online konzultácia (90 minút) s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

dd

Obsah balíčka

 • test CliftonStrengths® (5 najsilnejších TOP 5 talentov)
 • test firemnej kultúry (podľa metodiky 
  “Kmeňového vodcovstva”)
 • 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • konzultácia s vysvetlením vašich TOP 5 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry