Ďakujeme za záujem - zostáva posledný krok:

Potvrdiť email, ktorý

sme ti práve poslali

V schránke nájdeš email s odosielateľom info@silnestranky.sk a predmetom:
[Potvrď] svoj email-klikni na odkaz

Zoznám sa s podmienkami a pokiaľ súhlasíš, potvrď ich kliknutím na modré tlačítko. Svoj záujem môžeš kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu.

Nevidíš email v Doručenej pošte? Skontroluj zložku Promo, Hromadné, Reklamy, Propagácie alebo Spam.

Po potvrdení emailu ťa už nič nebude deliť od informácií o talentoch, silných stránkach a ďalších informáciách, ktoré ti radi sprostredkujeme prostredníctvom emailov.

Dáša Černá Gejdošová