Dáša Černá Gejdošová

 

Online objednanie konzultácií talentov

 

Kouči a mentori

Sami si vyberte, kedy chcete mať konzultácie a objednajte si ich v online kalendári

 

Objednajte si cez online objednávkový kalendár konzultácie s Dášou. Kliknete na modré tlačítko nižšie a vyberte si svoj termín kliknutím na požadovaný mesiac, deňhodinu začiatku konzultácie. Podrobný návod je úplne dole na tejto stránke.

Upozorňujeme, že termín konzultácie sa dá zmeniť, avšak najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom. Ak tento termín nestihnete a konzultácie sa nezúčastníte, vaša platba za naplánovanú konzultáciu prepadne.

Pozorne čítajte

 

Po objednaní konzultácie dostanete email od "Dáša Černá Gejdošová (via Calendly)", ktorý je od odosielateľa notifications@calendly.com. Ak ho nenájdete ani v SPAMe, vyhľadajte túto email adresu medzi vašimi emailami. Potom si túto adresu pridajte do zoznamu vašich kontaktov, aby sa vám žiaden email nestratil, napr. takto:

Dáša Černá Gejdošová, email: notifications@calendly.com, mobil: +421 948 447 430

Dôležité informácie o obsahu emailu

 1. v predmete emailu bude nasledovný text: "Confirmed: Objednajte si 90 min.konzultáciu (aspoň 48h vopred) with Dáša Černá Gejdošová + dátum konzultácie"
 2. v hornej časti emailu je prvý link, na ktorom bude prebiehať video hovor cez Zoom, napr. https://us06web.zoom.us/j/82365440829
 3. aby ste na termín konzultácie nezabudli, v spodnej časti sú 2 modré tlačítka pre zapísanie termínupodrobností konzultácie (vrátane linku, na ktorom bude prebiehať) do vášho kalendára (Google, iCal alebo Outlook) - odporúčam urobiť
 4. úplne dole môžete naplánovaný termín konzultácie online zmeniť (Reschedule) alebo zrušiť (Cancel), avšak aspoň 48 hodín pred pôvodným termínom; ak má konzultácia prebehnúť za menej ako 48h., už to nebude možné

1. Návod, keď sa online kalendár nezobrazí

 

Ak sa vám po kliknutí na tlačítko nezobrazí online plánovací kalendár, postupujte podľa tohto návodu:

Popis tohto návodu v bodoch:

 1. kliknite na modré tlačítko vyššie
 2. kliknite do štvorčeka "Ja som človek"
 3. zobrazí sa skupina fotiek a kliknutím vyberte fotky podľa návodu nad nimi
 4. návod z predošlého bodu (3) zopakujte kliknutím na tlačítko "ďalšie"
 5. dokončite kliknutím na tlačítko "check", čím sa dostanete k online kalendáru

Alebo si nainštalujte rozšírenie (doplnok) Privacy Pass pre prehliadače Chrome alebo Firefox a viac nebudete musieť klikať na žiadne obrázky, ale sa rovno dostanete na náš online kalendár.


Popis tohto návodu v bodoch:

 1. kliknite na požadovaný mesiac (medzi mesiacmi sa presúvate šípkami vľavo-vpravo, môžete vyberať až 60 dní vopred), 
 2. kliknite na dostupný deň (sú označené modrou farbou),
 3. kliknite vpravo od kalendára na dostupnú hodinu začiatku konzultácie, ktorá je ešte voľná  a zároveň Vám vyhovuje
 4. zadajte svoje údaje (meno, email...) a zaškrtnite povinné polia v dolnej časti - potvrďte "Schedule Event"
 5. po odoslaní objednávky obdržíte email s inštrukciami od odosielateľa notifications@calendly.com - viď info vyššie.

Najskorší možní výber termínu je 48h (2 dni) odo dňa vášho výberu. Preto sú vždy najbližšie 2 dni nedostupné.

Kontakt pre ďalšie informácie: Dáša Černá Gejdošová, dasa@dasacerna.sk, +421 948 447 430