Dáša Černá Gejdošová

 

Online objednanie konzultácií talentov

 

Kouči a mentori

Sami si vyberte, kedy chcete mať konzultácie a objednajte si ich v online kalendári

 

Vytvorili sme pre Vás online objednávkový kalendár konzultácii s Dášou - kliknite na požadovaný mesiac a  vyberte si deň a hodinu začiatku konzultácie, ktorá je ešte voľná a zároveň Vám vyhovuje.

Upozorňujeme, že termín konzultácie sa dá zmeniť najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom. V opačnom prípade vaša platba za konzultáciu prepadne.POZOR, pokiaľ sa Vám kalendár umiestnený vyššie nezobrazí, kliknite na toto tlačítko:

Kontakt pre ďalšie informácie: Dáša Černá Gejdošová, dasa@dasacerna.sk, +421 948 447 430