1. tréning  20.07.2020:

Predstavenie líderských hodnôt

podľa metodiky GALLUP