Skúšobné vyplnenie testu 
Clifton StrengthsFinder®

Ako vypĺňanie skúšobného testu funguje

  • vyplňte 2 údaje na začiatku testu v online formulári nižšie
  • kliknite na tlačítko \"Ďalej\" a dostanete sa k 2 skúšobným otázkam
  • po časovom limite sa Vám otázka a možnosť odpovede prestane zobrazovať - vtedy upozorňujeme na 3 dôležité skutočnosti:
    • ak ste odpoveď na otázku mali označenú, odpoveď bude zaznamenaná 
    • ak ste odpoveď nemali označenú, otázka zostane nezodpovedaná
    • pokračovanie v teste zostane pozastavené, pokiaľ nekliknete na “Ďalej”
  • v tomto formulári v jeho vrchnej časti je vidieť aj odpočet , koľko sekúnd Vám zostáva do zmiznutia možnosti na otázku odpovedať

TESTOVACÍ formulár na vyskúšajte ako vypĺňať test

Na 2 otázkach si bez obáv aj viac krát vyskúšajte vyplnenie a odoslanie testu