VAŠE TALENTY SÚ UNIKÁTNE. POMÁHAME VÁM, ABY STE TO ZISTILI A VYUŽILI.

Super 5 video návodov iba pre vás zdarma

Ochutnajte možnosti, ktoré vám štedro ponúka rozvoj vašej DNA - oblasti talentov a silných stránok

KOMU a AKO môžu talenty pomôcť? (2/5)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Stručný obsah videa

  • zamestnanec
  • materská dovolenka
  • podnikateľ
  • manažér - líder
  • firma - tím
  • dieťa
  • manželia - partneri
  • rodina
  • talent a silná stránka
2/5 ČO sa nachádza vo výsledku testu

2/5 KOMU a AKO môžu talenty pomôcť?

3/5 PREČO metodika Gallup®?

3/5 PREČO metodika Gallup®?

4/5 AKO na test talentov?

4/5 AKO na test talentov?

5/5 ČO sa nachádza vo výsledku testu

5/5 ČO sa nachádza vo výsledku testu