Ďakujeme za záujem o mini test - zostáva posledný krok:

Potvrdiť email, ktorý

sme ti práve poslali

V schránke nájdeš email s odosielateľom info@silnestranky.sk a predmetom:
[Potvrď email] - pre mini test talentov

Zoznám sa s podmienkami a pokiaľ súhlasíš, potvrď ich kliknutím na modré tlačítko. 

Nevidíš email v Doručenej pošte? Skontroluj zložku Promo, Hromadné, Reklamy, Propagácie alebo Spam.

Po potvrdení emailu ťa už nič nebude deliť od výsledku mini testu a konuzltácie s Dášou "talenťáčkou".

Dáša Černá Gejdošová