Venuj teraz pozornosť inštrukciám!

Nezabudni na krok # 3 - vyplnenie dodatočného dotazníka

KROK # 1 - Prihlás sa hneď teraz k odberu nášho Youtube kanála a k sledovaniu na Linkedin-e - pre získanie talentových tajomstiev

KROK # 2 - Pripoj sa k našej Facebook komunite

KROK # 3 - Pred konzultáciou vyplň mini dotazník, na konzultácii budeme mať lepší "ťah na bránu" a ušetríme čas

Inštrukcie na vyplnenie

Odpovedz na týchto 11 jednoduchých otázok. Tvoje odpovede využijeme k tvojmu prospechu pri našej spoločnej 20-min. konzultácii k výsledkom mini testu. Pokiaľ na otázky neodpovieš, budeme museť tieto otázky riešiť na konuzlátcii, čím sa zbytočne pripravíš o drahocený čas, ktorý tak môžeme využiť na "odomknutie" tvojich talentov.

Pokiaľ poznáš hodinu a minútu narodenia, uveď to spolu s dátumom a miestom narodenia v odpovedi na otázku č. 1. Odpoveď uveď v tvare dd.mm.rrrrhh:mm (napr. 19.03.1968, 18:40, Žilina). Toto je dôležité kvôli tvojmu profilu Human Design na zistenie tvojho životného poslania - výborne sa prepája s talentmi.

Mini dotazník

* polia označené hviezdičkou sú povinné

Ďakujem za vyplnenie mini dotazníka. Dáša srdcom "talenťáčka" 

@2023 Silné stránky - Myslenie prvej ligy