Vyplnenie testu StrengthsFinder®

pre juniorov 15+ a dospelých      (jazyk: slovenčina)

Pokyny na vyplnenie testu Gallup Strengthsfinder 2.0

Test silných stránok vyplňte online prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza na tejto web stránke nižšie. Formulár obsahuje úvodnú časť a 177 otázok, ktoré sú očíslované. 

\"Pozor,

POZOR, každú otázku musíte zodpovedať do 20 sekúnd. To je odporúčanie od GALLUP, podľa ktorého sú prvé intuitívne odpovede najpresnejšie. Nepremýšľajte preto dlho nad odpoveďami. Inak môžu byť výsledky testu nie celkom presné.


Úvodná časť

V úvodnej časti vyplňte vaše údaje pre registráciu na web stránke Gallup a pokračujte k 1. otázke nižšie. 

Každá otázka má jedinú odpoveď

Test Gallup Strengthsfinder obsahuje 177 otázok. Každá otázka obsahuje 2 podotázky (viď obrázok nižšie). Zelenou farbou je označená ľavá a modrou farbou pravá podotázka. Oranžová farba označuje neutrálnu odpoveď:

vysvetlenie ako vyplniť test silných stránok

V každej otázke označte 1 odpoveď (z 5 možných), ktorá Vás podľa jednej z podotázok vystihuje:

  1. = úplne ma vystihuje (ľavá podotázka),
  2. = čiastočne ma vystihuje (ľavá podotázka),
  3. = neutrálne (nevystihuje ma ani jedna podotázka alebo obe ma vystihujú rovnako),
  4. čiastočne ma vystihuje (pravá podotázka),
  5. = úplne ma vystihuje (pravá podotázka).

Ak Vás napríklad lepšie vystihuje:

  1. ľavá podotázka označte jednu z 2 odpovedí v ľavej časti, ktoré sú na obrázku označené zelenou farbou (sú to odpovede č. 1 a 2),
  2. pravá podotázka označte jednu z 2 odpovedí v pravej časti, ktoré sú na obrázku označené modrou farbou (sú to odpovede č. 4 a 5),
  3. pokiaľ Vás nevystihuje ani ľavá ani pravá podotázka alebo máte pocit, že Vás vystihujú obe rovnako, vyberte strednú odpoveď \"neutrálne\", ktorá je označená oranžovou farbou (je to odpoveď č. 3 - je označená na obrázku).

NA KAŽDÚ ZO 177 DVOJÍC OTÁZOK BUDE IBA 1 ODPOVEĎ, t.j. bude 177 odpovedí.

Záverečné informácie

Oba páry otázok spolu nijako nesúvisia, preto nehľadajte medzi nimi protiklad, či súvislosť.. Nad otázkami príliš nepremýšľajte. Na každú otázku by Vám malo stačiť maximálne 20 sekúnd. Podľa zistenia GALLUP vždy je prvá odpoveď, ktorá Vám napadne tá správna odpoveď. K už zodpovedeným otázkam sa nikdy nevracajte.

Na každú otázku musíte odpovedať a preto je číslo otázky vždy označené červenou hviezdičkou ako povinné. 

Po vyplnení poslednej otázky kliknite na modré tlačítko \"Odoslať\", ktoré sa nachádza za poslednou otázkou v spodnej časti formulára. Tým budú výsledky vášho testu uložené a odoslané. Po odoslaní výsledkov si vaše odpovede môžete  nechať zobraziť (alebo vytlačiť) formou prehľadného reportu.

Vyplnenie testu silných stránok Strengthsfinder 2.0 Gallup

Kliknite do poľa "Vaša odpoveď" pod "Meno a priezvisko" v teste a rolujte myšou smerom dole

Toto je doplnenie SF o nových 37 otázok (od 09/2017):

Vyplnenie testu offline (SK verzia)

Pokiaľ z nejakého dôvodu uprednostňujete vyplnenie testu offline, kliknite na tlačítko vpravo a stiahnite si súbor na vyplnenie (Excel).

Dôrazne však upozorňujeme, že v súbore označte pre každú otázku IBA JEDNU odpoveď.

Doručenie: vyplnený Excel (177 odpovedí) pošlite na adresu: test@silnestranky.sk