logo silné stránky = silné Slovensko

TESTY TALENTOV PRE DOSPELÝCH
CliftonStrengths® 

pridajte sa do Facebook skupiny ODOMYKANIE DETSKÉHO POTENCIÁLU

PRE KOHO JE TEST URČENÝ? 
Zamestnanci, manažéri, podnikatelia...

Pre zamestnancov, manažérov, podnikateľov, ale aj pre študentov, rodičov a učiteľov. Zistenie talentov a práca s nimi je určená pre všetkých, ktorí chcú byť v živote šťastní, úspešní a nájsť zmysel života.

Podnikatelia-manažéri-tímy

Zistíte talenty svojich ľudí v tímoch. Získate tak príležitosť každého lepšie spoznať a zapojiť do činností, v ktorých bude prirodzene vynikať.

Prinesie to výnimočné hodnoty pre vašu firmu. Zvýši sa spokojnosť a loajalita vašich pracovníkov, zvýši sa pridaná hodnota, ktorú vytvárajú pre vašu firmu, získate oveľa viac spokojných a vracajúcich sa zákazníkov. Získate konkurenčnú výhodu.

Študenti

Online test CliftonStrengths® je určený pre všetkých vo veku 14 - 15 rokov. Pomôže vám zistiť, na čo máte prirodzený talent ešte pred vstupom do pracovného života.

Výsledky testu vám pomôžu pri výbere školy a vášho budúceho pracovného zamerania tak, aby ste získali prácu a kariéru snov.

Zamestnanci

Objavíte svoje prirodzené talenty. Lepšie sa spoznáte a zistíte, čo vám prirodzene ide a v čom ste dobrý. Môžete začať rozvíjať svoje talenty na silné stránky. A čo vám to prinesie?

Získate výhodu v podobe možnosti vyhľadávať a zapojiť sa do činností, v ktorých budete prirodzene vynikať. Nastúpite tak na cestu pracovného úspechu a osobnej spokojnosti.

Rodičia a učitelia

Testom CliftonStrengths® spoznáte vaše prirodzené talenty. Toto spoznanie vám pomôže lepšie chápať a porozumieť vašim deťom.

Umožní vám to zistiť, čo deťom energiu dáva a čo im ju berie. Odpozorujete tak, ktoré činnosti im idú najlepšie. Zabezpečíte pre vaše deti reálne prostredie pre ich šťastný a úspešný život.

TYPY TESTOV TALENTOV DOSPELÝCH

Vďaka testom vašich talentov od spoločnosti Gallup®  okamžite spoznáte potenciál pre rozvoj svojich najsilnejších stránok a môžete tak začať aktívne meniť svoju realitu. 

TOP 5 


 

Test TOP 5 talentov obsahuje:

 • všeobecný popis vašich TOP 5 talentov
 • personalizovaný popis vašich TOP 5
 • akčný plán a návod, ako sa správajú ľudia s rovnakými TOP 5 ako sú tie vaše

ROZŠÍR NA 34


 

Ak máte test TOP 5, môžete si ho rozšíriť na:

 • test KOMPLET 34 (samotný test už netreba vypĺňať)
 • získate všetky výstupy, ktoré sú v kompletnom teste 34 - viď stĺpec vpravo →

KOMPLET 34


 

Tento test obsahuje všetko ako test TOP 5. Naviac:

 • popis všetkých vašich 34 talentov, ktoré sú zotriedené podľa poradia ich dôležitosti
 • spoznáte nielen vaše kompletné talenty a ich poradie, ale aj vaše 4 oblasti talentov

BALÍČKY testov CliftonStrengths®

Stačí si urobiť test talentov? Nie, PREČO? Čítajte ďalej.

talenty rozvinúť do silných stránok

SILNÉ STRÁNKY = TALENTY x INVESTÍCIE

Testy talentov je len začiatok, je to diagnostika toho, čo sme získali od našich predkov. Niečo ako DNA. To je však iba prvý, i keď nevyhnutný krok k sebapoznaniu. Ďalšími krokmi, ktoré by mali nasledovať sú zvedomenie si talentov, dennodenná práca s nimi a ich sledovanie v akcii. Iba takto nadobudne poznanie našich talentov zmysel. Iba vtedy sa z talentov po určitom čase stanú naše silné stránky, ktoré nám môžu zmeniť život.

A ako to vieme spraviť čo najefektívnejšie? Podľa jedinečnej metodiky GALLUP, ktorá bola vytvorená viac ako 50 ročným výskumom talentov najúspešnejších ľudí po celom svete.

Preto sme pre vás pripravili balíčky, ktoré vám prakticky pomôžu čo najrýchlejšie a zároveň čo najjednoduchšie nastúpiť na cestu od talentov k silným stránkam.


Vyberte si z nasledovnej ponuky 4 balíčkov, pokiaľ ešte test talentov NEMÁTE:


Vyberte si z nasledovnej ponuky 4 balíčkov, pokiaľ už test talentov MÁTE:


BALÍČEK A (nemám test)

1x 90 min. konzultácia + TOP 5 talentov

▼  BALÍČEK A - klikni sem

1x 90 min. online konzultácia + test TOP 5 talentov (209€)

- konzultácia podľa metodiky GALLUP trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (5 najsilnejších TOP 5 talentov)
 • ♥   konzultácia s vysvetlením TOP 5 talentov
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín a praktické odporúčania, ako začať využívať TOP 5 talentov v bežnom živote
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK B (nemám test)

1x 90 min. konzultácia + test 34 talentov

▼  BALÍČEK B - klikni sem

1x 90 min. online konzultácia + test komplet 34 talentov (249€)

- konzultácia podľa metodiky GALLUP trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   konzultácia s vysvetlením reportu všetkých 34 talentov
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín a praktické odporúčania, ako začať využívať 34 talentov v bežnom živote
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK C (nemám test)

4x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK C - klikni sem

4x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (639€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


Spoznanie dominantných talentov – obsah 4 konzultácií:


 • ♥   test CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
 • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
 • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK D (nemám test)

8x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK D - klikni sem

8x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (999€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ______________________________


  1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


  • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
  • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa metodiky GALLUP
  • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

  • ______________________________


   2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


   • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
   • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
   • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

   • ______________________________


    7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


    • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
    • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
    • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK E (nemám test)

12x 90 min. konzultácií + test 34 talentov

▼  BALÍČEK E - klikni sem

8x 90 min. online konzultácie + test komplet 34 talentov (1319€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


 • ♥   test (dotazník) CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ______________________________


  1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


  • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
  • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa metodiky GALLUP
  • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

  • ______________________________


   2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


   • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
   • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
   • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

   • ______________________________


    7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


    • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
    • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
    • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

    • ______________________________


     9. až 12. konzultácia - víťazná talentová stratégia:


     • ♥   podrobné spoznanie všetkých slabo rozvinutých talentov, „zvedomenie“ si týchto talentov, aby ich bolo možné nahradiť dominantnými talentami, ľuďmi alebo systémami
     • ♥   nastavenie „víťaznej stratégie všetkých 34 talentov“ s cieľom, aby slabo rozvinuté talenty už nikdy neobmedzovali

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK F (mám test)

1x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK F - klikni sem

cena za individuálnu online konzultáciu je 150€

- konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


Konzultácia s možnosťou výberu jednej z nasledovných možností:


 • 1.  vysvetlenie reportu 34 (alebo TOP 5) talentov podľa metodiky GALLUP; súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty
 • 2.  informácie k vybraným talentom, či už dominantným, podporným alebo slabo rozvinutým s cieľom ich bližšieho spoznania, rozvoja a zadefinovania konkrétnych akčných krokov; súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty
 • 3. konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK G (mám test)

4x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK G - klikni sem

4x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 130€ (spolu 520€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


Spoznanie dominantných talentov – obsah 4 konzultácií:


 • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
 • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
 • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK H (mám test)

8x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK H - klikni sem

8x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 110€ (spolu 880€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


______________________________


1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


 • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
 • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa metodiky GALLUP
 • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

 • ______________________________


  2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


  • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
  • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
  • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

  • ______________________________


   7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


   • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
   • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
   • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK K (mám test)

12x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK K - klikni sem

12x 90 min. konzultácia, cena za 1 konzultáciu je 100€ (spolu 1200€)

- každá konzultácia (podľa metodiky GALLUP) trvá 90 minút

- konzultácia je online s obrazom a zvukom (na počítači alebo mobile)

- súčasťou je report s rozšíreným pohľadom na talenty


______________________________


1. konzultácia je zameraná na personalizovaný report a nasledovným obsahom:


 • ♥   prejdenie a vysvetlenie personalizovaného reportu
 • ♥   určenie rozsahu dominantných talentov a slabo rozvinutých talentov podľa metodiky GALLUP
 • ♥   odhalenie „zvedomených“ a „nezvedomených“ talentov

 • ______________________________


  2. až 6. konzultácia - spoznanie dominantných talentov:


  • ♥   podrobné spoznanie všetkých dominantných talentov (10)
  • ♥   spoznanie všetkých zvládnutých a nezvládnutých talentov s cieľom dostať ich do rovnováhy
  • ♥   aplikácia akčných krokov medzi jednotlivými konzultáciami, aby sa talenty začali dostávať do rovnováhy spolu s ich poznávaním

  • ______________________________


   7. až 8. konzultácia - hodnoty a talenty:


   • ♥   konzultácia k Barrett testu hodnôt s väzbou na talenty
   • ♥   spoznanie a vysvetlenie 10 hodnôt podľa Barretta a ich význam v živote v spojení s talentmi
   • ♥   aplikácia akčných krokov na prácu s hodnotami a talentmi

   • ______________________________


    9. až 12. konzultácia - víťazná talentová stratégia:


    • ♥   podrobné spoznanie všetkých slabo rozvinutých talentov, „zvedomenie“ si týchto talentov, aby ich bolo možné nahradiť dominantnými talentami, ľuďmi alebo systémami
    • ♥   nastavenie „víťaznej stratégie všetkých 34 talentov“ s cieľom, aby slabo rozvinuté talenty už nikdy neobmedzovali

Myslenie prvej ligy

POČTY GALLUP TESTOV VO SVETE

0
mil. +
Testov po svete
0
%
Ľudí nepozná svoje talenty a silné stránky
0
človek
Dokáže všetko zmeniť > VY

O NÁS

Dáška a Oliver

Dáša Černá Gejdošová & Oliver Černý

Volám sa Dáša a spolu s mojim manželom Oliverom vedieme ľudí na ceste „od talentov k silným stránkam“.

Značka „Silné stránky“ je náš spoločný projekt. Máme jasnú víziu: „Naplno rozvinúť vnútorný potenciál každého človeka. Urobiť jeho život bohatším, krajším a autentickým“. K zhmotneniu tejto vízie nám v online priestore slúži živý portál silnestranky.sk. 

K spolupráci s celosvetovou organizáciou Gallup sme sa dostali prostredníctvom bývalého prezidenta európskeho Microsoftu – Jana Műhlfeita. Riadil ho vyše 22 rokov a stal sa svetovým lídrom v presadzovaní rozvoja ľudí na základe ich silných stránok. Boli sme aktívni pri rozširovaní sféry jeho vplyvu v oblasti talentov na Slovensku a postupne sme sa pustili do práce s talentmi. Postupne sme sa stali experti talentov podľa unikátnej metodiky Gallup.

Moja rola je konzultantka a mentorka talentov. Vediem firmy, jednotlivcov, podnikateľov a rodiny s deťmi. Objavenie talentov robím prostredníctvom unikátnej metodiky a dotazníka GALLUP. Jedinečnosť tejto metodiky spočíva vo využití poznatkov získaných z viac ako 60 ročného výskumu talentov 100 tisíc najúspešnejších ľudí všetkých profesií po celom svete.

Dnes sa naplno venujem konzultáciám, prednáškam workshopom a tímovým tréningom. A že ma to baví a napĺňa zisťujem aj podľa toho, že mám za sebou viac ako 1500 konzultačných hodín “face to face” a viac ako 400 hodín strávených na prednáškach a workshopoch.

Talenty sa stávajú silnými stránkami až vtedy, keď sú využívané. Pre šírenie povedomia o tom sme založili aj networkingový klub „Myslenie prvej ligy“.

Rola Olivera je starostlivosť o technológie, online komunikáciu, webové stránky, email marketing, technická podpora a pod.

Našimi klientami sú korporácie a podnikatelia, jednotlivci ale ja ľudia pôsobiaci v oblasti finančníctva, napríklad Tatra banka, OVB, Brokeria, Partners Group, ale aj iné korporáty ako Želenice SR, Východoslovenská energetika atď.

Výsledky sa dostavujú pomerne rýchlo, ľudia v tímoch, jednotlivci, ale aj podnikatelia sa stávajú „autentickí“. Presne vedia, čo im „dáva zmysel“ a čo im „ide od ruky“. Ako tím idú s radosťou a porozumením za spoločným cieľom.
Každý podľa svojej unikátnosti.

Konzultáciami, mentoringom alebo tímovým tréningom talentov podľa metodiky Gallup sa stávame súčasťou tvorby úspešných kolektívov, jednotlivcov a podnikateľov. Dáva to zmysel. Ľudia zisťujú, že sa môžu spoľahnúť sami na seba.

Jednoducho povedané „ľudia za kratší čas dosahujú vynikajúce výsledky“.
Čerešničkou na torte je, že to dosahujú v plnej energii. Sú vo „flow“ a majú pocit, že sa vlastne „hrajú“ a nie pracujú.

Ich neustálou motiváciou na princípe poznania talentov je byť denne vo flow a zároveň tak napĺňať očakávanie a ciele tímu, firmy alebo rodiny. Ich očakávania sa nielenže napĺňajú, ale často krát aj prekračujú.

A podľa čoho to vieme?
Jednoducho, získavame nové a nové žiadosti na workshopy, tímové tréningy od firiem aj od jednotlivcov a podnikateľov na základe odporúčaní našich "úspešných, autentických a hravých klientov".

Spoj sa so mnou na: 

Spoj sa so mnou v skupine:

BUDEME SA TEŠIŤ, KEĎ SA NÁS NA ČOKOĽVEK SPÝTATE ALEBO NÁS IBA POZDRAVÍTE