logo silné stránky = silné Slovensko

TESTY TALENTOV PRE DOSPELÝCH
CliftonStrengths® 

pridajte sa do Facebook skupiny ODOMYKANIE DETSKÉHO POTENCIÁLU

PRE KOHO JE TEST URČENÝ? 
Zamestnanci, manažéri, podnikatelia...

Pre zamestnancov, manažérov, podnikateľov, ale aj pre študentov, rodičov a učiteľov. Zistenie talentov a práca s nimi je určená pre všetkých, ktorí chcú byť v živote šťastní, úspešní a nájsť zmysel života.

Podnikatelia-manažéri-tímy

Zistíte talenty svojich ľudí v tímoch. Získate tak príležitosť každého lepšie spoznať a zapojiť do činností, v ktorých bude prirodzene vynikať.

Prinesie to výnimočné hodnoty pre vašu firmu. Zvýši sa spokojnosť a loajalita vašich pracovníkov, zvýši sa pridaná hodnota, ktorú vytvárajú pre vašu firmu, získate oveľa viac spokojných a vracajúcich sa zákazníkov. Získate konkurenčnú výhodu.

Študenti

Online test CliftonStrengths® je určený pre všetkých vo veku 14 - 15 rokov. Pomôže vám zistiť, na čo máte prirodzený talent ešte pred vstupom do pracovného života.

Výsledky testu vám pomôžu pri výbere školy a vášho budúceho pracovného zamerania tak, aby ste získali prácu a kariéru snov.

Zamestnanci

Objavíte svoje prirodzené talenty. Lepšie sa spoznáte a zistíte, čo vám prirodzene ide a v čom ste dobrý. Môžete začať rozvíjať svoje talenty na silné stránky. A čo vám to prinesie?

Získate výhodu v podobe možnosti vyhľadávať a zapojiť sa do činností, v ktorých budete prirodzene vynikať. Nastúpite tak na cestu pracovného úspechu a osobnej spokojnosti.

Rodičia a učitelia

Testom CliftonStrengths® spoznáte vaše prirodzené talenty. Toto spoznanie vám pomôže lepšie chápať a porozumieť vašim deťom.

Umožní vám to zistiť, čo deťom energiu dáva a čo im ju berie. Odpozorujete tak, ktoré činnosti im idú najlepšie. Zabezpečíte pre vaše deti reálne prostredie pre ich šťastný a úspešný život.

TYPY TESTOV TALENTOV DOSPELÝCH

Vďaka testom vašich talentov od spoločnosti Gallup®  okamžite spoznáte potenciál pre rozvoj svojich najsilnejších stránok a môžete tak začať aktívne meniť svoju realitu. 

TOP 5 


 

Test TOP 5 talentov obsahuje:

 • všeobecný popis vašich TOP 5 talentov
 • personalizovaný popis vašich TOP 5
 • akčný plán a návod, ako sa správajú ľudia s rovnakými TOP 5 ako sú tie vaše

ROZŠÍR NA 34


 

Ak máte test TOP 5, môžete si ho rozšíriť na:

 • test KOMPLET 34 (samotný test už netreba vypĺňať)
 • získate všetky výstupy, ktoré sú v kompletnom teste 34 - viď stĺpec vpravo →

KOMPLET 34


 

Tento test obsahuje všetko ako test TOP 5. Naviac:

 • popis všetkých vašich 34 talentov, ktoré sú zotriedené podľa poradia ich dôležitosti
 • spoznáte nielen vaše kompletné talenty a ich poradie, ale aj vaše 4 oblasti talentov

BALÍČKY testov CliftonStrengths®

Stačí mi urobiť test talentov? Veru NIE, čítajte ďalej.

talenty rozvinúť do silných stránok

SILNÉ STRÁNKY = TALENTY x INVESTÍCIE

Testy talentov je len začiatok, je to diagnostika toho, čo sme získali od našich predkov. Niečo ako DNA. To je však iba prvý, i keď nevyhnutný krok k sebapoznaniu. Ďalšími krokmi, ktoré by mali nasledovať sú zvedomenie si talentov, dennodenná práca s nimi a ich sledovanie v akcii. Iba takto nadobudne poznanie našich talentov zmysel. Iba vtedy sa z talentov po určitom čase stanú naše silné stránky, ktoré nám môžu zmeniť život.

A ako to vieme spraviť čo najefektívnejšie? Podľa jedinečnej metodiky GALLUP, ktorá bola vytvorená viac ako 50 ročným výskumom talentov najúspešnejších ľudí po celom svete.

Preto sme pre vás pripravili balíčky, ktoré vám prakticky pomôžu čo najrýchlejšie a zároveň čo najjednoduchšie nastúpiť na cestu od talentov k silným stránkam.

Vyberte si z nasledovnej ponuky 4 balíčkov:

▼  BALÍČEK A - klikni sem

TOP 5 talentov + 1 x 90 min. konzultácia


 • ♥   test CliftonStrengths® (5 najsilnejších TOP 5 talentov)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   1 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • ♥   konzultácia s vysvetlením vašich TOP 5 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín
 • ♥   praktické odporúčania, ako využívať vašich TOP 5 talentov v bežnom živote
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK B

34 talentov + 1 x 90 min. konzultácia

▼  BALÍČEK B - klikni sem

Všetkých 34 talentov + 1 x 90 min. konzultácia


 • ♥   test CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   1 x 90 minútová online konzultácia s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP
 • ♥   konzultácia s vysvetlením rozdelenia všetkých 34 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 • ♥   zaradenie talentov do 4 skupín
 • ♥   zameranie na vaše dominantné talenty (1 až 10)
 • ♥   praktické odporúčania, ako využívať vaše dominantné talenty v bežnom živote
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK C

34 talentov + 4 x 90 min. konzultácií

▼  BALÍČEK C - klikni sem

Všetkých 34 talentov + 4 x 90 minútové online konzultácie


 • ♥   test CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   4 x 90 minútové online konzultácie s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

 • ⇒   obsah 1. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie reportu 34 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 •       »   rozdelenie talentov do 4 oblastí
 •       »   zameranie a vysvetlenie TOP 5 talentov pre ich využitie v bežnom živote

 • ⇒   obsah 2. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie dominantných talentov s odporúčaním, ako ich využívať v bežnom živote
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov

 • ⇒   obsah 3. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie si podporných talentov a ako ich využívať v bežnom živote
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov

 • ⇒   obsah 4. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie si slabých stránok a ich nahradenie silnými stránkami, ľuďmi alebo technológiami
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov
Myslenie prvej ligy

...

BALÍČEK D

34 talentov + 8 x 90 min. konzultácií

▼  BALÍČEK D - klikni sem

Všetkých 34 talentov + 8 x 90 minútové online konzultácie


 • ♥   test CliftonStrengths® (všetkých 34 talentov)
 • ♥   test firemnej kultúry (podľa metodiky Kmeňového vodcovstva)
 • ♥   8 x 90 minútové online konzultácie s konzultantom vyškoleným podľa metodiky GALLUP

 • ⇒   obsah 1. konzultácie s vytýčením cieľa konzultácií:
 •       »   vysvetlenie reportu 34 talentov a interpretácia výsledku testu firemnej kultúry
 •       »   rozdelenie talentov do 4 oblastí
 •       »   zameranie a vysvetlenie TOP 5 talentov pre ich využitie v bežnom živote

 • ⇒   obsah 2. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie dominantných talentov s odporúčaním, ako ich využívať v bežnom živote
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov

 • ⇒   obsah 3. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie si podporných talentov a ako ich využívať v bežnom živote
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov

 • ⇒   obsah 4. konzultácie:
 •       »   vysvetlenie a určenie si slabých stránok a ich nahradenie silnými stránkami, ľuďmi alebo technológiami
 •       »   pohľad na 4 oblasti talentov

 • ⇒   obsah 5. konzultácie:
 •       »   dominantná talentová stratégia
 •       »   vysvetlenie vášho prirodzeného chovania v súlade s vašim talentovým profilom

 • ⇒   obsah 6. konzultácie:
 •       »   víťazná talentová stratégia
 •       »   maximálne využitie silných stránok súčasne s kompenzáciou vašich slabých stránok prostredníctvom 3 možností

 • ⇒   obsah 7. konzultácie:
 •       »   mapa talentov
 •       »   vysvetlenie ako vám vaše talenty pomáhajú v každej zo 4 oblastí
 •       »   spätná väzba na zvládnuté a nezvládnuté talenty

 • ⇒   obsah 8. konzultácie so zameraním na vytýčený cieľ:
 •       »   zacielenie talentov a individuálny plán rozvoja
 •       »   určenie si konkrétnych krokov pre ďalší rozvoj talentov
 •       »   zhrnutie konzultácií a kontrola dosiahnutia stanoveného cieľa
Myslenie prvej ligy

POČTY GALLUP TESTOV VO SVETE

0
mil. +
Testov po svete
0
%
Ľudí nepozná svoje talenty a silné stránky
0
človek
Dokáže všetko zmeniť > VY

O NÁS

Dáška a Oliver

Oliver Černý & Dáša Černá Gejdošová 

Voláme sa Dáša Černá Gejdošová & Oliver Černý a sme autori projektu Silnestranky.skMyslenieprvejligy.sk

Máme jasný cieľ.

Inšpirovať ľudí, aby objavovali svoje talenty a silné stránky, aby tak mohli žiť plnohodnotný, zmysluplný život a naplno rozvinúť svoj vnútorný potenciál.

V tom nám pomáha celosvetová organizácia Gallup a úzka spolupráca s bývalým prezidentom európskeho Microsoftu - Janom Mühlfeitom.

"Veríme, že osobná jedinečnosť každého z nás dokáže pohnúť celým vesmírom."

fbPridajte sa k nám do nasledovných Facebook skupín:

Facebook uzatvorená skupina Odomykáme Silné Stránky
Facebook profil Myslenie prvej ligy

BUDEME SA TEŠIŤ, KEĎ SA NÁS NA ČOKOĽVEK SPÝTATE ALEBO NÁS IBA POZDRAVÍTE