INFORMÁCIE PRED KONZULTÁCIOU

Vyplň nasledovný mini dotazník.

Inštrukcie na vyplnenie

Odpovedz na týchto 11 jednoduchých otázok. Tvoje odpovede využijeme k tvojmu prospechu pri našej spoločnej 20-min. konzultácii k výsledkom mini testu. Pokiaľ na otázky neodpovieš teraz, budeme museť tieto otázky riešiť na konuzlátcii, čím sa zbytočne pripravíš o drahocený čas, ktorý tak môžeme využiť na "odomknutie" tvojich talentov.

Pokiaľ poznáš hodinu a minútu narodenia, uveď to spolu s dátumom a miestom narodenia v odpovedi na otázku č. 1. Odpoveď uveď v tvare dd.mm.rrrrhh:mm (napr. 19.03.1968, 18:40, Žilina). Toto je dôležité kvôli tvojmu profilu Human Design na zistenie tvojho životného poslania - výborne sa prepája s talentmi.

Mini dotazník

* polia označené hviezdičkou sú povinné

Ďakujem za vyplnenie mini dotazníka.

Dáša srdcom "talenťáčka"